Dekan Mesajı

Prof. Dr. Rasime KALKAN
Tıp Fakültesi Dekanı
E-mailCV

Sevgili Öğrencilerimiz,

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’ ne hoş geldiniz.

Tıp Fakültesi, sürdürülebilir bir şekilde toplumun sağlık düzeyini yükseltmek, etik kurallara bağlı, nitelikli ve evrensel ölçekte hekimler yetiştirmek vizyonu ile yola başlamıştır.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi olarak misyonuz temel ve klinik tıp bilimlerde güncel bilgilere sahip; hekimlik anlayışı ile bağdaşan bilgi, beceri ve davranışlara sahip olan; mesleki ve etik değerlere bağlı, birey ve toplum sağlığını her şeyin üzerinde tutan hekimler yetiştirmektir. Araştırmaya açık, bilgili, etik değerlere bağlı, tıp mesleği ve hekimlik geleneklerine bağlı, problem çözebilme yeteneğine sahip, çalışkan dürüst ve hayatı boyunca ülkemize ve insanlığa hizmet edecek hekimler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Tıp Fakültesi, yaratıcı düşünceyle eleştirel kaynaşmayı teşvik eden entegre bir disiplinler arası eğitim sağlayarak, öğrencileri küresel ve teknolojik açıdan dünyaya hazırlamayı öğretme ve öğrenmede mükemmellik misyonuna kendini adamıştır.

Fakültemiz, son teknolojik imkanlarla kaliteli bir eğitimin verilmesini ve mezunlara teknik beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

Sevgili öğrencilerimizde de eleştirel düşünebilen, sorgulayabilen, araştırabilen, dünya ile yarışabilecek donanıma sahip, hekimlik mesleğine gönülden bağlı olarak mezun olacaklardır.

Yaşam boyu sürecek bir eğitim yolunda sizlerin kariyer hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.

Sevgilerimle…