Hakkımızda

Misyon

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güzelyurt ilçesinde bulunan kampüsümüzde son teknoloji alt yapısı ve uzman kadrosu ile temel ve klinik tıp bilimlerde güncel bilgilere sahip; hekimlik anlayışı ile bağdaşan bilgi, beceri ve davranışlara sahip olan; mesleki ve etik değerlere bağlı, birey ve toplum sağlığını her şeyin üzerinde tutan hekimler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Vizyon

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Dünya’da tanınan uluslararası düzeyde tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti sunmaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en iyisi, Dünya’da bilinen

Politikalarımız

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi ve hastanesi temel değerlerinden ödün vermeden;

 • Çağdaş, uluslararası işletim ve yönetim anlayışıyla kurumsallaşmayı,
 • Ürettiği tüm hizmetlerin kalitesini sürekli ölçmeyi ve iyileştirmeyi,
 • En iyi hekim adaylarının ve hekimlerin tercihi olmayı,
 • Hastalarının ve çalışanlarının memnuniyetini çoğaltmayı,
 • Araştırma alt yapısını güçlendirmeyi ve olanaklarını arttırmayı,
 • Klinik ve polikliniklerdeki kaynakları en uygun şekilde kullanmayı,
 • Eğitim sistemini ve öğrenci sayısını çağdaş standartlara getirmeyi,
 • Gelir kaynaklarını çeşitlendirerek arttırmayı,
 • Özerk ve hesap verebilir kurumsal yapı oluşturmayı,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nin sağlık düzenlemelerinde söz sahibi olmayı misyonu ve vizyonu doğrultusunda gerçekleştirecektir.

Temel Değerlerimiz

 • Ekip çalışmasını temel alan, bilimsel, yenilikçi ve araştırmacı yaklaşım,
 • Etik değerlere bağlılık,
 • Sorgulayan ve üreten bir yaklaşım
 • Güvenilirlik ve hesap verebilirlik,
 • Çalışanlarımızın, hastalarımızın ve yakınlarının haklarına saygı,
 • Ulusal ve evrensel insani değerlere sahip çıkma.